“ನಾ ಅಲೆಮಾರಿ………………”

  ಪ್ರೀತಿ ಹಳೆಯ ಸರಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಅದ್ಯಾಯ
  ಏಳೋ ಸಣ್ಣಾ ಬಿರುಕು ಬದುಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ
  ಪ್ರೀತಿ ಹಬೆ ಆರುವ ಮುನ್ನಾ
  ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಪಿಕೋ ನನ್ನಾ
  ಕಣ್ಣಿಂದಾ ಉದುರುವ ಹನಿಯು
  ಲಾವರಸದಂತೆ ಬಿಸಿಯು

  ಕಾತರಿಸುತಿದೆ ಮನ ಒಮ್ಮೆಯದರು
  ಇಣುಕಿ ಹೋಗು
  ಹಟ ಹಿಡಿದಿದೆ ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆಯಾದರು
  ಕೆಣಕಿ ಹೋಗು
  ಮುಳುಗುತಿದೆ ಕನಸ ಹಾಯೀ ದೋಣಿ
  ವದೆಯದಿರು ಮನದ ಪ್ರೀತಿ ಏಣಿ

  ನೀ ನಡೆದ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ
  ಅನುಸರಿಸೋ ನಾ ಅಲೆಮಾರಿ
  ನೀ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಹೊತ್ತಿನಲಿ
  ನೊರಾರು ಕವಲು ದಾರಿ
  ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಎಂಥದ್ದೆ ಮುನಿಸು
  ವಿರಹಕ್ಕು ಬೇಗ ರಜೆ ತಿಳಿಸು

  -ಕವಿ ಹೃದಯ

  Advertisements

About Inside Me

Labor Class Writer Working In Cinema
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s